m2

Definities:

Column: een 'cursiefje' met emotieve entertainmentwaarde, speels en creatief en met licht literaire inslag.
Opdrachtgever: de afnemer van columns.
Opdrachtnemer: de leverancier van columns, e-books en illustratiemateriaal, als juridisch persoon maatschap IBIZ, Ossekop 13, 8911 LE Leeuwarden.

 

1 Alle columns worden geschreven door Gjelt de Graaf. Zo wordt de specifieke tone of voice en de kwaliteitsstijl gewaarborgd.

2 Opdrachtacceptatie is afhankelijk van nog besteedbare tijd. Zodra de portefeuille geheel is gevuld, kan opdrachtgever indien gewenst op de wachtlijst worden geplaatst.

3 Kiest opdrachtgever voor een vaste periode om columns (en gratis e-books) te ontvangen, dan ontvangt opdrachtgever een standaard contract met factuur.

4 Kiest opdrachtgever ervoor om columns per volume (van 1 tot...) te ontvangen, dan ontvangt deze na goedgekeurde offerte een factuur.

5 De betaaltermijn van facturen bedraagt 1 maand. Indien na herinnering niet wordt voldaan, wordt via een incassobureau gesommeerd het verschuldigde te voldoen. (Buiten)gerechtelijke kosten die samenhangen met het innen van de factuur zijn geheel voor opdrachtgever.

6 De inhoud van de columns wordt zoveel mogelijk toegespitst op het werkveld cq de niche van de opdrachtgever.

7 Aanlevering van columns voor vastgestelde periodes is standaard in de vorm van digitaal te verzenden word-bestanden, per hoeveelheid van 6 of 13 columns verstrekt volgens de gekozen plaatsingsfrequentie (dag, week, maand). Aanlevering van columns voor project, campagne of anderszins is ook als word-bestand. Alle bestelde columns worden dan in één keer aangeleverd. Levertijden/momenten zijn altijd in overleg.

8 Standaard heeft de column een volume tussen de 265 en 285 woorden. Andere volumes en bijbehorende prijsstellingen in overleg.

9 De column heeft als werkingssfeer 'emotief entertainment', met andere woorden: is vriendeljk informatief met een speelse, licht literaire inslag. De column bevat geen beledigende, opruiende of anderszins kwetsende uitingen.

10 Opdrachtgever krijgt de gelegenheid om elke column vóór (online) plaatsing te controleren en, indien opdrachtgever dat nodig vindt, zelfstandig correcties en/of wijzigingen door te voeren of die door opdrachtnemer te laten doorvoeren zonder enige extra kosten.

11 Opdrachtgever heeft de mogelijkheid onderwerpen en verdere data aan te leveren die in de columns worden verwerkt.

12 Bij afname van ten minste 6 columns ontvangt opdrachtgever tegelijkertijd met de aanlevering van de eerste serie columns gratis een e-book in pdf-format. Het e-book is een bundeling van de afgenomen columns. Het volume aan columns bepaalt de grootte van het e-book; minimaal 10 pagina's (waarin 8 columns) en maximaal 17 pagina's (waarin 13 columns). Bij afname van minimaal 26 columns ontvangt opdrachtgever 2 e-books. Bij afname van elke 13 columns meer ontvangt opdrachtgever steeds een extra gratis e-book met bundeling van die columns.

13 Indien opdrachtgever een logo en/of andere data (waaronder hyperlinks) in het e-book opgenomen wil hebben, levert opdrachtgever aan opdrachtnemer hiervoor tijdig beeld- en/of tekstmateriaal aan.

14 Het is mogelijk een beeld (digitale foto) dat past bij de inhoud van de column door opdrachtnemer te laten verzorgen. Hiervoor betaalt opdrachtgever per beeld € 20,-- voor de aankoop- en handlingskosten. Het beeld wordt digitaal aangeleverd, samen met de copyrightvermelding.

15 Opdrachtgever kan ook een geheel opgemaakte column laten verzorgen door opdrachtnemer. Naast de kosten van de column en de kosten van een beeld zijn dan opmaakkosten verschuldigd. Deze bedragen € 10,-- per column. Opdrachtgever verstrekt voorafgaande aan het opmaakmodel de eisen waaraan opmaak moet voldoen (kleur, font, e.d.).

16 Zonder voorafgaande notificatie kunnen de algemene voorwaarden gewijzigd worden.

17 Op alle mogelijke geschillen, ontstaan tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, is het Nederlandse recht van toepassing. Standplaats is Leeuwarden.

kompas

Gratis marketingtool!

Bij afname vanaf zes columns
ontvang je een gratis e-book (pdf)
dat je in kunt zetten om van je
prospects leads te maken. Vraag hier een voorbeeld aan van zo'n e-book.

Teksten copyright © 2015 - Gjelt de Graaf | algemene voorwaarden | colofon | foto's copyright © 2015 - Shutterstock